Yritys- ja rahoitusrakenteen muutokset

Yri­tyk­sen rahoi­tuk­sel­li­sen ase­man paran­ta­mi­nen, lii­ke­toi­min­nan kas­vu tai ter­veh­dyt­tä­mi­nen saat­ta­vat vaa­tia yri­tys- tai rahoi­tus­ra­ken­tee­seen sel­keyt­tä­mis­tä ja muutoksia.

Avus­tam­me yri­tyk­siä juri­dis­ta raken­net­ta kos­ke­vis­sa jär­jes­te­lyis­sä sekä jär­jes­te­lyi­hin liit­ty­vis­sä vero­tuk­sel­li­sis­sa kysymyksissä.

Yritys- ja rahoitusrakenteen muutokset

Yri­tyk­sen rahoi­tuk­sel­li­sen ase­man paran­ta­mi­nen, lii­ke­toi­min­nan kas­vu tai ter­veh­dyt­tä­mi­nen saat­ta­vat vaa­tia yri­tys- tai rahoi­tus­ra­ken­tee­seen sel­keyt­tä­mis­tä ja muutoksia.

Avus­tam­me yri­tyk­siä juri­dis­ta raken­net­ta kos­ke­vis­sa jär­jes­te­lyis­sä sekä jär­jes­te­lyi­hin liit­ty­vis­sä vero­tuk­sel­li­sis­sa kysymyksissä.

Me tiedämme, että yrittäjän aika on kallisarvoinen resurssi. Siksi me keskitymme olennaiseen.

Liikkeenjohdon konsultoinnin palvelut yhdessä paketissa

050 408 5852

Soita ja sovitaan tapaaminen

antti.toivainen@parcola.fi

Lähetä viestiä