Taloudellinen raportointi

Talou­del­li­nen rapor­toin­ti muo­dos­taa perus­tan, jol­le pää­tök­sen­te­ko sekä ammat­ti­mai­nen sidos­ryh­mä­vies­tin­tä rakennetaan.

Hyvä rapor­toin­ti antaa ymmär­ret­tä­vän, luo­tet­ta­van ja tar­kan kuvan yri­tyk­sen talou­del­li­ses­ta tilas­ta sekä tule­vai­suu­den näky­mis­tä. Arvioim­me asiak­kaan rapor­toin­nin kehit­tä­mis­tar­peet eri­tyi­ses­ti sidos­ryh­mil­le tuo­tet­ta­van rapor­toin­nin näkö­kul­mas­ta ja teem­me ehdo­tuk­sen tar­vit­ta­vis­ta muu­tok­sis­ta. Asiak­kaan pää­tök­sen mukai­ses­ti muu­tok­set voi­daan toteut­taa joko asiak­kaan nykyi­siin rapor­toin­ti­jär­jes­tel­miin tai asiak­kaan halu­tes­sa koko­nais­val­tai­sen muu­tok­sen, avus­tam­me asia­kas­ta uuden jär­jes­tel­män ja/tai tili­toi­mis­ton valinnassa.

Tuem­me ja ohjaam­me sovit­tu­ja muu­tos­pro­ses­se­ja sekä laa­dim­me yri­tyk­sel­le talou­del­li­sen mit­ta­ris­ton eri­tyi­ses­ti rahoit­ta­jia ja mui­ta sidos­ryh­miä ajatellen.

Me tiedämme, että yrittäjän aika on kallisarvoinen resurssi. Siksi me keskitymme olennaiseen.

Liikkeenjohdon konsultoinnin palvelut yhdessä paketissa

050 408 5852

Soita ja sovitaan tapaaminen

antti.toivainen@parcola.fi

Lähetä viestiä