Rahoitusneuvottelut

Rahoi­tus­neu­vot­te­lut vaa­ti­vat yri­tyk­sen joh­dol­ta osaa­mis­ta ja aikaa. Neu­vot­te­luun pitää val­mis­ta­tua hyvin, kokoa­mal­la ammat­ti­mai­nen mate­ri­aa­li ja ehdo­tus rahoi­tus­ra­ken­tees­ta. Rahoit­ta­ja­kan­di­daa­tit pitää vali­koi­da oikein, hei­dät pitää etsiä ja kon­tak­toi­da. Avus­tam­me asia­kas­yri­tys­tem­me joh­toa rahoi­tus­neu­vot­te­lui­hin val­mis­tau­tu­mi­ses­sa etukäteen.

Kokoam­me asiak­kaan kans­sa yhdes­sä tar­vit­ta­vat mate­ri­aa­lit, avus­tam­me tar­jous­pyyn­nön laa­din­nas­sa ja tar­vit­taes­sa pyy­däm­me tar­jouk­sen useal­ta rahoittajalta.

Voim­me käy­dä asiak­kaan puo­les­ta rahoi­tus­neu­vot­te­lut sekä teem­me asiak­kaal­le neu­vot­te­lu­jen poh­jal­ta pää­tök­sen­te­ko­suo­si­tuk­sen. Avus­tam­me asia­kas­ta myös lai­na- ja rahoi­tus­so­pi­muk­sien ehto­jen osalta.

Me tiedämme, että yrittäjän aika on kallisarvoinen resurssi. Siksi me keskitymme olennaiseen.

Liikkeenjohdon konsultoinnin palvelut yhdessä paketissa

050 408 5852

Soita ja sovitaan tapaaminen

antti.toivainen@parcola.fi

Lähetä viestiä